Delivery..

Packages up to 2000 grams 20 US $

Packages from 2001 - 5000 grams 85 US $

Packages from 5001 - 9999 grams 135 US $

Shipping weight a little more than the weight of item

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Terms and Conditions for Carner Coins Carner Coins Skovbrynet 30 9330 Dronninglund TEL: 60772551 CVR: 32504825

Payment Carner Coins accepts online payments with; Visa / Dankort, Mastercard, Paypal. Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated in your order.

When paying with Visa Electron and Mastercard Debit, which are debit cards, the payment will be reserved in your account in accordance with the terms of your card until we withdraw or reject the payment.

All amounts on the website include VAT. The website uses the following currencies for pricing: USA - Dollars (USD) Carner Coins uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol which means your data is secure and cannot be read by other outsiders.

Delivery: The delivery time for your order is Item will be shipped within 2 working days. Delivery area: We deliver to all countries within the EU and EEA. Carner Coins ships goods with the following: PostNord - Private Shipping is calculated based on weight. You will be able to choose between having the package sent "without delivery" or "with delivery". You will always receive a track and trace number so you can track your package, from our warehouse and home to you.

Right of withdrawal There is a 14-day full right of withdrawal on items purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order. The 14 day period starts on the day the order is delivered. You will bear any return costs yourself. Requests for cancellation must be notified to us no later than 14 after delivery and be received by us no later than 14 days after we have been informed of your use of the right of withdrawal. Requests for the use of the right of withdrawal must be sent by email to carnercoins@live.dk, for which the standard cancellation form must be filled in and sent with (cf. the form at the bottom of the terms and conditions). The condition of the item upon return You are liable for the deterioration of the value of the item, which is due to handling other than what is necessary to determine the item's nature, properties and function. This means that you must try the item in the same way as if you were shopping in a physical store. If the item has been tested in addition to what is described above, it is considered used and of impaired value. This means that if you cancel the purchase, you will receive a small part or none of the purchase amount back. It is up to Carner Coins to assess the condition of the item. Right of complaint There is a 2-year right to make a complaint about products in accordance with the Danish Sales Act. The right of complaint applies to all errors in software, material and manufacturing. Complaint regarding. Defective situation must be reported to Carner Coins within a reasonable time after receipt. Here, max. two months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We refund reasonable shipping costs. The complaint is dropped due to incorrect or unusual operation of the product. Carner Coins reasonably covers return costs. Upon return, contact the company: Carner Coins Skovbrynet 30 9330 Dronninglund TEL: 60772551 Complaints are not received if these have been sent on COD. Customer & Privacy Policy We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others, they are only registered in our customer directory. You can have your information deleted at any time. In order for you to enter into an agreement with Carner Coins, we need the following information: . Name . Address . Phone number . Email address We register your personal information for the purpose of being able to deliver the item to you. The personal information is registered with Carner Coins and stored for up to five years, after which the information is deleted. When personal information is collected via our website, we ensure that it is always done by giving your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why. The Director and employees of Carner Coins have access to the information recorded about you. The data controller at Carner Coins is: Curt Carner We do not store and transmit customer information encrypted. As registered with Carner Coins, you always have the right to object to the registration. You also have the right to insight into what information is registered about you. You have these rights according to the Personal Data Act and inquiries in this connection should be directed to carnercoins@live.dk. Cookies At https://www.carnercoins.com/ cookies are used for the purpose of optimizing the website and its functionality, thus making the visit as easy as possible for you. You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy. Log statistics We use a log statistic at https://www.carnercoins.com/, which means that a statistics system collects information that can give a statistical picture of how many visitors we have, where they come from and where on the website it is left on, etc.

Handelsbetingelser for Carner Coins

Carner Coins
Skovbrynet 30
9330 Dronninglund
TLF: 60772551
CVR: 32504825

Betaling

Carner Coins modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard, Paypal.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
USA - Dollars (USD)

Carner Coins benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering

Leveringstiden for din ordre er Vare sendes inden for 2 arbejdsdage.

Leverings område: Vi leverer til alle lande inden for EU og EØS.

Carner Coins afsender varer med følgende: PostNord - Privat

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.


Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt "uden omdeling" eller "med omdeling".


Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail carnercoins@live.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Carner Coins at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Carner Coins i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Carner Coins dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Carner Coins
Skovbrynet 30
9330 Dronninglund
TLF: 60772551

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Carner Coins, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Carner Coins og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Carner Coins har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Carner Coins er: Curt Carner

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Carner Coins har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til carnercoins@live.dk.

Cookies
På https://www.carnercoins.com/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.carnercoins.com/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Carner Coins's hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: carnercoins@live.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu


 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk