Terms of trade for Carner Coins

Carner Coins
Skovbrynet 30
9330 Donninglund, Denmark

TLF: +4598842550
CVR: 32504825

Payment
Carner Coins receives online payments with Visa, Mastercard ana PayPal.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is
created unless otherwise agreed or indicated by your order.
All amounts on the website are inclusive of Danish VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
US Dollar $
Carner Coins uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol which means
your data is secure and can not be read by other third parties.

Delivery
Delivery time for your order is 1 to 3.
Carner Coin's sender has the following items: PostNord – Private
The freight is calculated by weight.
Packages or letters are sent by registered post.
You will always receive a track and trace number so you can follow your package, from our warehouse and
home to you.

Cancellation
A full return of 14 days will be given to goods purchased on the website unless otherwise agreed or
indicated by your order.
The 14 day period starts on the day the order is delivered.
Any return costs are yours.
Request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery and be received within 14
days after we are informed of your use of the cancellation right.

A request for a right of withdrawal must be sent to mail carnercoins@live.dk. The notice must make clear
your wish for the right of withdrawal.

Full Return
A full return of 14 days will be given to goods purchased on the website unless otherwise agreed or
indicated by your order.
The 14 day period starts on the day the order is delivered.
Any return costs are yours.
Request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery and be received within 14
days after we are informed of your use of the cancellation right.
A request for a right of withdrawal must be sent to mail carnercoins@live.dk. The notice must make clear
your wish for the right of withdrawal..

Warranty
A 2 year warranty is granted on products in accordance with the Danish Procurement Act. The warranty
applies to all errors in software, materials and fabrication.
Complaint concerning Errors and omissions must be notified to Carner Coins in a timely manner after
receipt of the goods. Here, max. two months as reasonable time unless otherwise agreed. We refund
reasonable shipping costs.

The complaint waives for improper or unusual operation of the product.
Carner Coins covers the return costs reasonably.
Upon return, the company is contacted:
Carner Coins
Skovbrynet 30
9330 Donninglund, Denmark

TLF: +4598842550

Complaints are not received if these are sent on demand.

Customer and Privacy Policy
We do not resell personal information and do not disclose your personal information to others, they are only
registered in our customer directory. You can delete your information at any time.
In order for you to enter into an agreement with Carner Coins, we need the following information:
. Name
. Address
. Phone number
. Email address
We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the item to you.
The personal data are registered with Carner Coins and stored for up to five years after which the
information is deleted.

When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done by giving your
explicit consent so that you are informed of exactly what information is collected and why.
The director and employees of Carner Coins have access to the information that is registered about you.
The data manager of Carner Coins is:
We store and transmit no customer information encrypted.
As registered with Carner Coins, you are always entitled to object to registration. You also have the right to
understand what information is registered about you. These rights are in accordance with the Personal
Data Act and inquiries in connection with this are addressed to carnercoins@live.dk.

Cookies
At https://www.carnercoins.com cookies are used to optimize the website and its functionality, thus making
the visit as easy as possible for you.
You can delete cookies from your computer at any time, depending on your browser.
Sign Stats
We use a log statistic at https://www.carnercoins.com, which means that a statistics system collects
information that can provide a statistical view of how many visitors we have, where they come from and
where on the website it was abandoned, etc.
The log statistics are only used for the purpose of optimizing the Carner Coins website.

Appeals
Complaints about products can be sent to:
Competition and Consumer Agency
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
For EU citizens outside the EU, complaints must be sent via the EU Commission Online Complaints
Platform.
ec.europa.eu
In case of complaint, our email address must be stated: carnercoins@live.dk and the website where you
purchased the item

Handelsbetingelser for Carner Coins

Carner Coins

Skovbrynet 30

9330 Dronninglund

TLF: +4598842550

CVR: 32504825

Betaling

Carner Coins modtager online betalinger med Visa, Mastercard, Paypal.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet

med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

USA Dollar

Carner Coins benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker

og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-5 dage med Postnord.

Carner Coins afsender varer med følgende: PostNord - Privat

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt "uden omdeling" eller "med omdeling".

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret

om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail carnercoins@live.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt

opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art,

egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder,

at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Carner Coins at vurdere varens stand.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Carner Coins i rimelig tid efter varens modtagelse.  Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Carner Coins dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Carner Coins

Skovbrynet 30

9330 Dronninglund

TLF: +4598842550

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Carner Coins, har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn

. Adresse

. Telefonnummer

. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Carner Coins og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Carner Coins har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Carner Coins er:

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Carner Coins har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til carnercoins@live.dk.

Cookies

På https://www.carnercoins.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://www.carnercoins.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Carner Coins's hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: carnercoins@live.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Carner Coins CVR 32504825 Skovbrynet 30 9330 Dronninglund Telefon +45 98842550
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk